Vergoeding Fysiotherapie van Gelderen en uw zorgverzekeraar

Vergoeding Fysiotherapie

De praktijk heeft met geen van de zorgverzekeraars contracten afgesloten, wij adviseren u tevoren bij uw zorgverzekeraar te informeren over de hoogte van de vergoedingen fysiotherapie voor consulten van ongecontracteerde zorg. Regelmatig krijgen wij van onze cliënten de vraag waarom wij geen contracten hebben afgesloten en wat hiervan de impact is op de vergoeding fysiotherapie.

De impact op de vergoeding fysiotherapie die u ontvangt verschilt tussen zorgverzekeraars. Wanneer u verzekerd bent voor fysiotherapeutische behandeling krijgt u overwegend ook onze behandelingen (bijna) volledig vergoed, maar in een aantal gevallen is de vergoeding fysiotherapie lager. Een enkele zorgverzekeraar kiest ervoor om ongecontracteerde zorg helemaal niet meer te vergoeden, ondanks dat de rechter hiervan al besloten heeft dat dit niet mag.

De reden dat wij kiezen om geen contracten te hebben licht gecompliceerder:

 

Vrije toegankelijkheid 2006

Cliënten hebben vanaf 1 januari 2006 al geen verwijsbriefje meer nodig van een huisarts voor een bezoek aan de fysiotherapeut. “De minister heeft hiertoe besloten, omdat rechtstreekse toegang de keuzevrijheid van patiënten vergroot”, aldus het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). “Bij patiënten die rechtstreeks naar de fysiotherapeut gaan, wordt eerst door de fysiotherapeut beoordeeld of ze aan het juiste adres zijn. Misschien moeten ze doorgestuurd naar een collega, arts of specialist. Patiënten kunnen vaak sneller worden geholpen, wat in veel gevallen leidt tot sneller herstel.”

Hoewel bovenstaand in eerste instantie positief klinkt, heeft dit echter naar onze mening geresulteerd in een aantal bijzonder vervelende bijwerkingen, waardoor de toegankelijkheid en kwaliteit van fysiotherapeuten juist niet gestimuleerd wordt.

Een deel van de zorgverzekeraars is haar positie gaan misbruiken om u, de verzekerde, te forceren gebruik te maken van de fysiotherapeut waarmee zij expliciete afspraken hebben gemaakt. Uw vrijheid van keuze wordt hierdoor dus juist beperkt.

 

Gecontracteerde Zorg

In totaal zijn er ongeveer 50 zorgverzekeraars, welke eens per jaar aan zorgverleners contracten aanbieden. Fysiotherapie van Gelderen biedt zorgverleners ieder jaar de mogelijkheid om in contact te treden om deze contracten te bespreken. Zorgverzekeraars weigeren dit ieder jaar, het is “buigen of barsten”.

Voor fysiotherapie geldt dat dit een specialisme is wat op individuele basis bepaald en toegepast dient te worden. In een vrije markt, zullen dus juist de praktijken welke, overwegend door gebrek aan kwaliteit, patienten nodig hebben zwichten voor zorgverzekeraars. Uw zorgverzekeraar heeft hierdoor bijvoorbeeld scherpere inkoopprijzen (en u wellicht een betere vergoeding fysiotherapie). Helaas forceert een zorgverzekeraar u dus naar de goedkoopste en meest generieke fysiotherapeut te gaan.

Daarnaast forceert uw zorgverzekeraar zijn “kwaliteitsnormen” op de fysiotherapeut. Het resultaat hiervan is dat – zeker de kleinere praktijken – geforceerd worden om buitensporige administratie te voeren. Er is enkel sprake van een kwaliteitsnorm op het proces en nimmer op de daadwerkelijke kwaliteiten van de fysiotherapeuten. Zo kan het bestaan dat enkel een slechtere fysiotherapeut door uw zorgverzekeraar vergoed wordt en een betere juist niet.

 

Fysiotherapie van Gelderen

Wij zijn een trotse particuliere praktijk voor fysiotherapie zonder contracten met zorgverzekeraars. De tijd die wij besparen aan al deze administratie, spenderen wij liever aan onze cliënten. Ons gestaag groeiende aantal cliënten kiest voor de kwaliteit van onze fysiotherapie en neemt het voor lief dat zij zelf hun behandelingen bij de zorgverzekeraar moeten indienen. Daarnaast merken we ook dat cliënten die, door de algehele versobering van de vergoedingen fysiotherapie, hun behandelingen toch al zelf moeten betalen, nog kritischer zijn over de kwaliteit van hun fysiotherapeut en juist hierdoor bij ons zelfs goedkoper uit zijn.

 

Geplaatst in Fysiotherapie

Adres

Fysiotherapie van Gelderen
Landpoortstraat 11
4797AM Willemstad

Telefoonnummer

Onze praktijk is tijdens kantooruren bereikbaar:
Fysiotherapie Willemstad:
0168 476440

Daarnaast kunt u uw therapeut direct (mobiel) bereiken:
Mevr. M. (Marina) de Bruijn:
06 10315515
Mevr. B.D. (Barbara) van Gelderen:
06 53355405
Dhr. G.F. (Gian Franco) Consolini:
06 13405760